De afgelopen week hebben wij belangeloos meegewerkt aan een bijzonder project. Bij het LAM in Lisse is een HapperTapper van Join The Pipe geïnstalleerd. Dat is een gratis tappunt voor kraanwater uit het LAM. U vind dit waterpunt buiten voor de ingang van het museum, dus voor iedere dorstige bezoeker of wandelaar beschikbaar.

Join The Pipe
Met de tappunten van Join The Pipe is gratis kraanwater voor iedereen op steeds meer plekken beschikbaar. In Nederland, maar ook daarbuiten. De opbrengsten van de tappunten worden namelijk geïnvesteerd in schoon drinkwaterprojecten in Kenia, Bangladesh, Congo en andere landen. Ruim 800 miljoen mensen hebben geen directe toegang tot schoon drinkwater, door het plaatsen van deze waterpunten dragen wij bij aan vers watervoorziening juist op de plekken waar dat zo nodig is.

Op initiatief van het LAM en samen met installatiebedrijf Schulte & Lestraden hebben wij dit project mogelijk gemaakt. Zo werken we op kleine schaal aan schoner drinkwater voor iedereen!

Beschrijving foto: Museumdirecteur Sietske van Zanten met Freek van Zanten en Michael Betgen
Fotograaf: LAM

: