Op 24 oktober zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden van het LAM. Al het groenvuil van de laatste maanden is door ons verwijderd en het hele terrein is opgeschoond. Wij hebben zogezegd schoon baan gemaakt voor de firma Herruer. Die gaan binnenkort beginnen met het grove grondwerk, aanleg van de electra, asfalteringswerkzaamheden etc. Tevens maken zij de wandelpadden voor ons gereed. Half november starten wij met het fijne grondwerk en de aanplant van fase 1! Wij houden u graag op de hoogte.